Tag Archive: Плесецк

За първи път в България: Георги Иванов Какалов, първият космонавт

Космонавтиката в България води началото си от създаването на Групата…