Tag Archive: Камарата на лордовете

Юнкер сформира екип, който е изправен пред тежки предизвикателства

Новата Еврокомисия е изправена пред тежки предизвикателства, сред които са очертаващият се застой, безработицата и евроскептицима.