За какво са ѝ на тази дребна жаба зеници във формата на сърца

| от |

Жълтокоремната бумка със сигурност ще спечели сърцата и на най-непоклатимите любители на жабите, тъй като е очарователно малко земноводно… със сърцевидни зеници. Не е сигурно какво точно означава тази форма по отношение на зрението на жабата; поразителното разнообразие на формата на очите на тези животни ни научи, че досегашните асоциации, които сме правили, между нея и начина на живот може да не се отнасят за земноводните.

BombinaVariegataJuv

Жълтокоремните жаби, Bombina sp., са добре приспособени за живот в калта, тъй като отгоре са кафяви, а коремът им е ярко жълт, както можете да предположите. Те спят зимен сън за дълъг период от време, след което се появяват през пролетта за брачния сезон.

Та докато търсят любовта, зрението им се направлява от зениците с формата на сърце, които са само една от многото странни форми, наблюдавани при безопашатите земноводни – групата земноводни, която обхваща жабите.

Anura Diversity

Разред Безопашати земноводни (Anura)

Проучването решава да навлезе в странния свят на формата на зениците на Anura, като разглежда изображения на 3200 вида и така разкрива, че те са изключително пластични структури, които заемат седем основни форми. Не откриват значителна връзка между формата на зеницата и навиците на животните, с изключение на това, че водните изглежда по-често имат кръгли зеници.

„Някои автори тестваха връзката между формата и дневната активност за някои амниоти – пишат Н. Червино и сътр.“ Те показват значителна корелация между зениците и екологичната ниша (дневна активност, начин на хранене), при която растителноядните бозайници вероятно имат хоризонтални зеници, дневните хищници – кръгли, а нощните хищници – вертикални прорезни зеници. Нашите резултати обаче показват, че при анораните тези заключения не са валидни, което показва необходимостта от проучване на други потенциални фактори за еволюцията на очите.“

Един от тези автори е главният изследовател Марти Банкс от Лабораторията Банкс, лабораторията за възприемане на визуалното пространство на Калифорнийския университет в Бъркли, който заявява, че в изследваните от тях форми има любопитно отклонение. „Има едно много ясно изключение, за което нямаме обяснение: мангустата“, казва Банкс. „Това е малък месояден бозайник, който има очи в предната част на главата си. Така че бихте очаквали те да имат или вертикална зеница, или кръгла зеница. Но тя им е хоризонтална. Това животно изобщо не се вписва в нашата представа.“

Сърцевидна или хоризонтална, ясно е, че в зеницата има нещо повече, отколкото се вижда на пръв поглед.

 
 
Коментарите са изключени за За какво са ѝ на тази дребна жаба зеници във формата на сърца

Повече информация Виж всички