shareit

Някои костенурки толкова забавят стареенето си, че изобщо не изглежда да остаряват

| от |

Остаряването е част от живота… Поне на повечето видове – не и, ако сте костенурка. Доказателства, събрани в две нови проучвания, разкриват, че няколко вида костенурки проявяват много малко физическо стареене – изглежда избягват заслабването и влошаването на здравето от възрастта.

Turtles-Tortoises-Terrapins

Представители на Testudines

Способността за забавяне и дори пълно спиране на стареенето се наблюдава при редица представители на разред Testudines, едни от най-старите животни на планетата, които съществуват още от времето на динозаврите преди 200 милиона години. Един известен пример е Джонатан, най-старото живо сухоземно животно в света, което на 190-годишна възраст продължава да се наслаждава на секс със своите мъжки и женски другари, без да показва признаци на старост.

В едно от новите проучвания, публикувани в списание Science, екипът използва данните от няколко дългосрочни изследвания, които се фокусират върху 77 вида от 107 диви популации, които включват не само костенурки, но и земноводни, змии и крокодили.

Тези студенокръвни животни показват по-голямо разнообразие в скоростта на стареене в сравнение с птиците и бозайниците и учените вярват, че в случая с костенурките костната им черупка и бавният им ритъм на живот (след първото размножаване) могат да помогнат да се обясни защо остаряват толкова бавно – или изобщо не остаряват.

„Тези различни защитни механизми успяват да намалят смъртността на животните, защото те не се изяждат от други животни. По този начин е по-вероятно те да живеят по-дълго и това оказва натиск да остаряват по-бавно. Най-голямата подкрепа за хипотезата за защитния фенотип открихме при костенурките. Отново, това показва, че костенурките като група са уникални“, казва в изявление водещият автор Бет Райнке, асистент по биология в Университета на Североизточен Илинойс.

Въпреки че студената им кръв не гарантира липса на остаряване, екипът открива поне един вид със забавено или никакво стареене във всяка група, включително жаби, крокодили и очевидно костенурки.

„Звучи драматично да се каже, че те изобщо не остаряват, но по принцип вероятността да умрат не се променя с възрастта, след като са преминали репродукция“, казва Райнке.

Според второто проучване, публикувано също в Science, по-добрите условия на околната дават възможност за още по-бавно стареене. Те разглеждат 52 вида костенурки в популациите на зоологическа градина и установяват, че 80% остаряват по-бавно от съвременните хора – а 75% проявяват бавно или незначително стареене.

„Противно на широко разпространените теории за стареенето, ние показваме, че много видове костенурки са намерили начин да забавят или дори напълно да го спрат. Това означава, че стареенето не е неизбежно за всички организми“, казва в изявление водещият автор Рита да Силва, която е в Университета на Южна Дания, когато докладът е извършен.

За хората вероятността да умрат преди следващия им рожден ден е около 1 на 1000 през 30-те им години и след това става все по-голям и по-голям с напредването на възрастта – но не и за тези животни, техният риск от смърт не се променя. Разбира се, те все още могат да се поддадат на болести, злополуки или хищници, но вероятността им е една и съща на 10 и на 130. В случая с Черната тинеста костенурка рискът от смърт всъщност дори намалява с възрастта.

Има проучвания, които изследват дали е възможно да се забави стареенето и при хората, с обещаващи резултати, открити при мишки.

Turritopsis dohrnii

Turritopsis dohrnii

И като говорим за дължина на живота, не можем да споменем и медузата Turritopsis dohrnii.

Повечето видове медузи имат относително фиксирана продължителност на живота, която варира според видовете от часове до месеци. Turritopsis dohrnii обаче е единственият известен вид, който е развил способността да се връща в състояние на полип чрез специфичен процес на трансформация, който изисква присъствието на определени типове клетки.

Експериментите показват, че на всеки етап от растежа си, от малка до напълно зрял индивид, медузата може да се трансформира обратно в полип при условията на глад, внезапна промяна на температурата, намаляване на солеността или физическо увреждане на камбаната с форцепс или ножица в лабораторни условия. Трансформацията започва със залиняване на камбаната, мезоглеята и пипалата. Всички незрели медузи (с най-много 12 пипала) след това навлизат в кистоподобен стадий и след това се трансформират в столони и полипи. И все пак около 20%-40% от зрелите медузи преминава в стадия на столони и полипи, без да преминават кистовия.

 
 
Коментарите са изключени за Някои костенурки толкова забавят стареенето си, че изобщо не изглежда да остаряват

Повече информация Виж всички