shareit

Професор Кадурина проговори за ВМА

| от |

Ръководителят на Клиниката по дерматология във ВМА и мажоритарен собственик на скандалната частна фирма „Дерма Прим МК“ – проф. Мирослава Кадурина, публикува позицията си във Facebook по казуса с ВМА. Тя коментира, че разследването на bTV по одитен доклад на Министерството на отбраната е спекулативно и манипулативно, а въпросната позиция е изпратена и до журналиста от телевизията Петър Нанев. Кадурина твърди, че правата й са накърнени и смята да търси защита по съдебен път.

Публикуваме позицията на проф. Кадурина с незначителни съкращения:

Клиниката по дерматология и венерология е част от ВMA, която според Закона за здравето на Република България се числи към болничните заведения, които развиват само болнична помощ. В рамките на ВМА доболнична помощ се извършва в поликлиничните звенa, но само по отношение на военнослужещи, волнонаемни и останалия контингент. Поликлиниката на ВМА не разполага с кабинети, които да работят по договор с НЗОК за доболнична помощ.

От друга страна, по статистически данни, основният процент пациенти, лекуващи се във ВМА през последните 10 години, са пациенти, постъпват по клинични пътеки, по договор с НЗОК. При създадената нормативна база българските граждани, които имат социални осигуровки и право болнично лечение във ВМА, няма как да достигнат до съответните клиники и специалисти във ВМА.

За да се даде възможност за достъп на пациенти по клинични пътеки за болнично лечение, ръководството на ВМА дава възможност за създаване на звена за доболнична помощ, които сключват договор с ВМА, по определени от ВМА правила на договорените отношения.

Кабинетите, както и наеманата апаратура се отдават под наем. При сключване на договора с ВМА помещенията, както и наеманата апаратура е оценена от „независим оценител“. Отдаването под наем се извършва с „Търг, без ограничаване на участието“.

На територията на болницата съществуват десетки медицински центрове и групови практики, които захранват клиниките с пациенти в условията на силна конкуренция от страна на останалите болници в София и страната.

ГПСМП „Дерма Прим МК“ ООД е само една от над 20-те сдружения, в които участват лекари от ВМА.

В тази групова практика са включени лекари с придобита специалност и висока квалификация в областта на дерматологичната практика. Те привличат огромен контингент от цялата страна и дават възможност за лечение на пациенти по всички клинични пътеки на НЗОК за дерматовенерология, които обхващат обаче една сравнително малка част от дерматологичните заболявания и то основно тежко, до много тежко проявени.

Това създава необходимост от извършване на прегледи и голяма част от манипулациите в извънболнична обстановка, но с апаратура, която не може да бъде разположена в кабинет за преглед на пациенти, напр. при работа с всички лазерни апарати се изисква носенето на предпазни очила, специални повърхности, които не отразяват лъчи и други изисквания към кабинета за работа.

Всичко това създава мотивите за сключване на договор между ГПСМП „Дерма Прим МК“ ООД и ВМА за доболнична помощ, което включва прегледи и манипулации на кожни заболявания.

Според договора с ВМА, ГПСМП „Дерма Прим МК“ ООД извършва медицински услуги на пациенти с дерматологични заболявания под формата на доболнична помощ в две групи:
– пациенти по договор с НЗОК – с направления
– пациенти с диагнози, за които НЗОК не заплаща лечението

Съгласно този договор, ГПСМП „Дерма Прим МК“ ООД заплаща ежемесечен наем, като за периода от 2006 – 2014 г. фирмата няма пресрочени вземания, което се потвърждава от справка, подписана от Началник финансов отдел на ВМА Виталий Кръстев. Потвърждение на законността на работата на ГПСМП „Дерма Прим МК“ ООД и наличието на конфликт с КДВА е Писмо от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съдържащо Решение за прекратяване на производство.

ГПСМП „Дерма Прим МК“ ООД има подновен договор с ВМА за доболнична помощ /изх.N 17180 от 27.11.2014/, който е валиден в момента и прегледите се извършват в 230 кабинет, според договора.

Свободният ми прием, като професор се извършва в кабинет N 6 на Клиниката по дерматология и венерология, което е право на всеки професор в университетска клиника и на който присъстват специализанти, като това е ценен опит в тяхната подготовка като специалисти.

Провеждането на процедури в Клиниката по дерматология и венерология се извършва по ценоразписа на болницата, като пациентите заплащат на касата на болницата, намираща се в поликлиниката, което може да бъде установено от една страна по документите в касата и от друга страна от журналите в клиниката, където се записват номерата на фактурите.

Към Сектор „Лазертерапия“ на КДВА са създадени 4 центъра за лечение на социално значими заболявания, които са уникални за страната. Процедурите се заплащат на касата на болницата.

Това е сериозен приход за ВМА и възможност за много хора от цялата страна да получат достъп до високоспециализирана медицинска помощ, която не може да им бъде предоставена никъде в България, което е заслуга на Клиниката по дерматология и венерология.

Достъпът на тези пациенти до високоспециализираната апаратура и лекар, сертифициран да работи с нея е възможен единствено чрез преглед през ГПСМП „Дерма Прим МК“ ООД, поради причини, изтъкнати по-горе.

Във връзка с казаното, намирам за изключително несправедливо противопоставянето на лечението на деца с вродена глухота и поставянето на кохлеарни импланти, срещу лечението на деца с детски хемангиоми, или вродени аномалии на кожата.

В случай, че тези опити продължат, ще сезирам пациентската организация на майки с деца с детски хемангиоми, които ще потърсят правата на своите деца да бъдат лекувани адекватно и навреме, за да могат децата им да преодолеят тежките родови деформации.

Изложените в репортажа данни не кореспондират с истината. Смятам, че те недопустимо накърняват правата ми и тези на моите пациенти и колеги! По тази причина, смятам да инициирам съответната съдебна процедура. Свободата на словото означава преди всичко отговорност.

 
 
Коментарите са изключени за Професор Кадурина проговори за ВМА