Наистина ли мобилният телефон причинява рак?

| от chronicle.bg |

През последните дни ново изследване доказа, че има връзка между заболяването от рак и мобилните телефони. Според данните има зависимост между заболяването от рак и излъчванията на мобилните устройства при плъхове. Това отново разпали споряа дали преносимите телефони крият риск за здравето.

Изследването е проведено в рамките на няколко години и показва два типа тумори в мъжките плъхове, изложени на същия вид радиочестоти, които излъчват мобилните технологии. Злокачествените образувания са открити в клетки на мозъка и сърцето. Въпреки че не всички биологични ефекти, наблюдавани при животни, непременно се отнасят и до хората, това е един от най-големите и най-подробни експерименти за здравните последици от употребата на мобилни телефони.

До момента единственото, по което имаше консенсус относно вредата от мобилните телефони, беше това, че радиочестотните лъчения могат да загреят човешката тъкан прекалено много. Мобилните телефони са проектирани на доста по-ниски термални нива. През 2011 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви, че радиацията от мобилните телефони е възможен канцероген от група 2B.

Кой е автор на изследването?

Изследването е направено от Националната програма по токсикология – междуведомствена програма на здравния департамент и този за социални грижи. Програмата цели да идентифицира и изучи елементите, които биха били вредни за човека. Изследването е на стойност 25 милиона долара и не е получило финансиране от страна на индустрията.

Какво е трябвало да изследва?

Учените са проектирали експеримент, в който да изложат мишки и плъхове на същия тип радиолъчения, като тези, излъчвани от мобилните телефони, в период от две години. След това са изследвали ефектите върху здравето на гризачите. Изследователите са се фокусирали върху ефектите конкретно на радиочестотната енергия.

Какво открива изследването

Изследването открива „редки случаи“ на злокачествени глиоми в мозъка и шваноми в сърцата на мъжките плъхове. Това са двата типа рак, асоциирани с честа употреба на мобилните телефони в последните епидемиологични изследвания. Експериментът не открива значими негативни ефекти за женските плъхове.

Какво казват учени и представители на здравните служби?

Националният институт по здравеопазване в САЩ, който ръководи изследването, отбелязва, че е важно да се обърне внимание, че информацията, събирана по-рано, говори за ограничен брой доказателства, които говорят за повишен риск от рак при прекомерна употреба на мобилни телефони. Учените със сигурност ще призоват за повече изследвания и ще обобщят, че това изследване не трябва да се възприема като абсолютно доказателство, че мобилните телефони причиняват рак.

Какво да направя, за да се предпазя?

Ако искате да намалите ефекта от излагането на енергия от мобилен телефон, използвайки слушалки, докато говорите по телефона и не го дръжте залепен за тялото си, например в джоба на дънките.