Tag Archive: ЯМР

Когато хората изпълняват команди, губят чувство за съпричастност към чуждата болка

Изследване на мозъка установява, че причиняването на болка на друг…