Tag Archive: Софроний Врачански

Великите авантюристи: Софроний Врачански – бащата на българската национална идея

Историята на света е изпъстрена с разкази за слава и…