Tag Archive: скимъри

От местопрестъплението Норвегия: Из записките на един български преводач

Настоящият текст се базира на личните записки на оторизиран преводач…