Tag Archive: принудителен заем

Какво става в Гърция?

За да изплати пенсиите и заплатите за април, Атина принуди местните власти и обществените институции да предоставят финансовите си резерви.