Tag Archive: Фърст Диджитъл

Нов опит за сливането на БНТ и БНР

Заинатилият се на поста си Радослав Янкулов изкара (пак) на…

България е осъдена за мултиплексите

България е нарушила три европейски директиви и е допуснала провеждането на конкурсите за мултиплексите при дискриминационни условия.