Tag Archive: Европейския Фонд за Регионално Развитие

Societe Generale Експресбанк финансира „Холдинг Загора“ с 1,3 млн. евро по инициативата JESSICA на ЕК

Средствата ще се използват за реконструкция и модернизация на някои от най-големите промишлени съоръжения в Стара Загора