Tag Archive: депозитно застраховане

По-малко риск и повече капитал

Бисер Манолов, www.bissermanolov.com В свой материал австрийският вестник Die Presse публикува информация, че Австрия е първата страна в Европа, която планира пълното премахване на държавната гаранция по депозитите в случай на фалит на местна банка.