shareit

Да развенчаем най-често срещаните недоразумения относно радиацията

| от |

Само споменаването на думата „радиация“ често предизвиква страх у хората. За някои пък е забавно да си представят как малко излагане на радиация може да ни превърне в супергерой, точно като Хълк.

Но вярно ли е, че всичко около нас е радиоактивно, дори храната, която ядем? Може би сте чували, че бананите са леко радиоактивни. Но какво всъщност означава това? И въпреки че не сме супергерои, човешките тела също ли са радиоактивни?

Operation Upshot-Knothole - Badger 001

Какво е радиация?

Радиацията е енергия, която се движи от една точка до друга или като вълна, или като частица. Ежедневно сме изложени на радиация от различни естествени и изкуствени източници: космическата радиация от Слънцето и космоса въобще, тази от скалите и почвата, както и радиоактивността във въздуха, който дишаме и в нашата храна и вода, са източници на естествена радиация. Бананите също са често срещан пример за естествен източник на радиация, защото съдържат високи нива на калий, а той е радиоактивен. Но количеството лъчение от тях е изключително малко, много по-малко от естествения „радиационен фон“, на който сме изложени всеки ден.

Изкуствените източници на радиация включват различни медицински лечения и апаратура, мобилните телефони и електропроводите. Има общоприето погрешно схващане, че изкуствените източници на радиация са по-опасни от естествените. Това обаче не е вярно.

Няма физически свойства, които да правят изкуствената радиация различна или по-вредна от естествената. Вредните ефекти са свързани с дозата й, а не откъде идва.

Каква е разликата между радиация и радиоактивност?

Думите „радиация“ и „радиоактивност“ често се използват взаимозаменяемо. Но въпреки че двете са свързани, те не са съвсем едно и също нещо.

Радиоактивността се отнася до нестабилен атом, подложен на радиоактивен разпад. Енергията се освобождава под формата на радиация, докато атомът се опитва да достигне стабилност или да стане нерадиоактивен. Радиоактивността на даден материал описва скоростта, с която той се разпада, и процеса(ите), чрез който се разпада.

Така че радиоактивността може да се разглежда като процес, чрез който елементите и материалите се опитват да станат стабилни, а радиацията като енергията, освободена в резултат на този процес.

Каква е разликата между йонизиращи и нейонизиращи лъчения

В зависимост от нивото на енергия радиацията може да бъде класифицирана в два вида.

Йонизиращото лъчение има достатъчно енергия, за да отстрани електрон от атом, което може да промени химичния състав на материала. Примери за йонизиращо лъчение включват рентгенови лъчи и радон (радиоактивен газ, открит в скали и почва).

Нейонизиращото лъчение има по-малко енергия, но все пак може да възбуди молекули и атоми, което ще ги кара да вибрират по-бързо. Обичайните източници на нейонизиращо лъчение включват мобилни телефони, електропроводи и ултравиолетови лъчи от Слънцето.

Цялата радиация ли е опасна?

Не точно

Радиацията невинаги е опасна – зависи от вида, силата и продължителността на облъчването.

Като общо правило, колкото по-високо е енергийното ниво на радиацията, толкова по-вероятно е то да причини вреда. Например знаем, че прекомерното излагане на йонизиращо лъчение – да речем, от естествения газ радон – може да увреди човешките тъкани и ДНК.

Знаем също, че нейонизиращото лъчение, като лъчите от слънцето, може да бъде вредно, ако човек е изложен на достатъчно високи нива на интензитет, което ще причини неблагоприятни последици за здравето като изгаряния, рак или слепота.

Важно е, че тъй като тези опасности са добре известни и разбрани, можем да се защитим срещу тях. Международни и национални експертни органи предоставят насоки за гарантиране на безопасността и радиационната защита на хората и околната среда.

За йонизиращото лъчение това означава да се поддържат дозите, които са над естествения радиационен фон, възможно по-ниски – например, в медицината, съставяне на рентгенова снимка само на необходимата част от тялото, поддържане на ниска доза радиация при самата снимка и запазване на копия от нея, за да се избегнат повторни изследвания.

Нейонизиращо лъчение пък трябва да се поддържа под безопасните граници. Например, телекомуникационното оборудване използва радиочестотно нейонизиращо лъчение и трябва да работи в тези граници на безопасност.

Освен това, в случай на ултравиолетово лъчение от слънцето, знаем, че трябва да се предпазим, като използваме слънцезащитен крем и дрехи, когато нивата достигнат 3 или повече от UV индекса.

Siemens Magnetom Aera MRI scanner

ЯМР

Радиация в медицината

Въпреки че има ясни рискове, когато става въпрос за излагане на радиация, също е важно да се разпознаят и ползите. Един често срещан пример за това е използването на радиация в съвременната медицина.

Медицинските изображения използват и техники с йонизиращо лъчение, като рентгенови лъчи и компютърна томография, както и техники с нейонизиращо лъчение, като ултразвук и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

Тези методи позволяват на лекарите да видят какво се случва вътре в тялото и често водят до по-ранни и по-малко инвазивни диагнози. Медицинските изображения също могат да помогнат да се изключи сериозно заболяване.

Радиацията може да помогне и за лечение на определени състояния – може да убие раковата тъкан, да намали тумора или дори да се използва за намаляване на болката.

Дали нашите тела също са радиоактивни? Отговорът е да, както всичко около нас, ние също сме малко радиоактивни. Но това не е нещо, за което трябва да се тревожим.

Телата ни са способни да се справят с малки количества радиация – ето защо няма опасност от количествата, на които сме изложени в нормалното си ежедневие. Просто не очаквайте тази радиация да ви превърне в супергерой, защото това определено е научна фантастика.

 
 
Коментарите са изключени за Да развенчаем най-често срещаните недоразумения относно радиацията

Повече информация Виж всички