Трябва ли и дърветата да мигрират като птиците

| от |

Да, в известна степен.

През целия период на климатичните промени на Земята горите са се адаптирали в синхрон с условията на околната среда. Но днес тези промени се случват твърде бързо, за да може растителността да реагира.

Затова нека поговорим малко за това –

какво представлява асистираната миграция?

Проектът Desired REgeneration through Assisted Migration (съкратено DREAM, от англ. ез. – мечта или сън) има за цел да опази горите, като ускори процеса на тяхното разпределение до скорост, която отговаря на тази на околната среда, чрез асистирана миграция. Температурата е само един от няколкото фактора, които могат да повлияят на гората да се махне; сред другите фактори са появата на вредители и ветровете.

„Основната заплаха, която представлява изменението на климата, е, че дървесните видове и популациите в рамките на видовете са се адаптирали в продължение на векове към климатичните условия там, където съществуват“, казва екипът на DREAM. „Тъй като темповете на изменение на климата се ускоряват и надхвърлят историческите средни стойности, тези климатични ниши се изместват към полюсите (по-на север в Северното полукълбо) и нагоре по склона в планинските райони. При това положение популациите на дърветата все повече попадат в неблагоприятни климатични условия, а темпът им на естествена миграция чрез разпръскване на семена до голяма степен не е в състояние да бъде в крак с тези промени.“

Част от проблема се състои в това, че миграцията на дървесните видове обикновено се свежда до десетки до стотици метри годишно, обяснява екипът, докато климатичните промени се случват със стотици до хиляди метри годишно.

Измислянето на начини за изпреварване на климатичните промени обаче не е лесно, тъй като отдалечаването от един проблем може да постави гората на пътя на друг. Чрез изследване на начина, по който различните видове реагират на географските си премествания, екипът се надява също така да определи кои видове и популации биха могли да се представят добре, когато климатът продължи да се променя, както и да разработи „сценарии“, които да помогнат да се засадят горите на бъдещето, днес.

С международна мрежа от обекти, които са в движение, екипът на DREAM вече разполага с години данни и няколко бъдещи обекта, които са в процес на подготовка. Успоредно със засаждането те имат за цел да проведат експерименти, за да определят колко гъвкави са определени видове към екстремни горещини и суша, като посочат как горите и конкретни видове могат да реагират на екстремни условия.

 
 
Коментарите са изключени за Трябва ли и дърветата да мигрират като птиците

Повече информация Виж всички