Левичари или десничари са кучетата

| от |

Повечето хора ползват едната си ръка да вършат повечето неща – и за почти 90% от човешкото население тя е дясната. Около 10% до 13% са левичари, като мъжете са три пъти по-склонни да бъдат левичари от жените, докато много малко хора работят еднакво и с двете си ръце.

До сравнително наскоро се приемаше, че да имаш главна ръка е уникално само за хората – но изследванията върху животни показват, че това може да е основна характеристика на всички бозайници. По-малко ясно е обаче как се проявява при животните и дали е също като при нас.

Разработени са широк набор от тестове в опит да се определи дали едно домашното куче предпочита да използва едната си лапа повече от другата. Те включват стабилизиране на играчка, достигане до лакомство в контейнер, или премахване на предмет – като одеяло или парче тиксо – от тялото му.

Други индикатори включват записване с коя лапа животното тръгва да слиза по стълбите, или коя лапа подава за здрасти.

Констатациите от анализа на тези задачи варират до известна степен, въпреки че скорошен мета-анализ заключава, че като цяло кучетата са по-склонни да предпочитат една от лапите си, отколкото да ползват и двете еднакво.

Но, за разлика от при хората, предпочитанията на лапите изглеждат приблизително равномерно разделени. Следователно при кучетата ръката е специфична за индивида, а не за популацията.

Важно е да се отбележи също, че проучванията сочат разлики в използването на лапите между задачите, като то зависи от фактори като сложността на задачата. Например, когато животните са накарани да стабилизират конусовидни топка, приблизително равен брой действат с лява лапа, с дясна лапа и основно с никоя (двусмислено и с двете).

За разлика от тук, при задачата „даване на лапа“ – познатото ни упражнение, което включва компонент на обучение и повторение – генерира значително повече реакции, предпочитащи конкретна лапа, отколкото двусмислени.

Няколко проучвания сочат силни полови различия в избора на лапа: женските кучета са по-склонни да си служат с дясна, докато мъжките – с лява. Тази разлика е открита и при други видове, различни от човека, включително домашната котка.

Все още не е уточнено защо мъжките и женските животни проявяват тази разлика, въпреки че някои от предположенията включват хормонални фактори и разлики в анатомията на самия мозък.

Perhols, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons

Връзката с хуманното отношение към животните

Въпреки че може да бъде много забавно да се опитваме да разберем с коя лапа си служи кучето ни, тази информация може да бъде важна от гледна точка на хуманното отношение към животните. Причината е, че предпочитанията на лапа могат да ни дадат представа за емоциите, които изпитва животното.

Както при хората, лявата страна на мозъка на кучето – която контролира дясната страна на тялото му – е по-ангажирана с обработката на положителните емоции. За разлика от това, дясната страна на мозъка на кучето – която контролира лявата страна на тялото – се фокусира повече върху негативни емоции, като страх или безпокойство.

Следователно коя лапа използва кучето може да ни даде известна представа за това как се чувства. Ако използва лявата си лапа, за да изпълни задача, например, може да изпитва повече негативни емоции от кучето, което използва дясната си лапа.

Дори редица проучвания наскоро разкриха връзка между предпочитанията на лапите и емоционалната реактивност при кучетата: левичарите са „по-песимистични“ (в случай на изследване по-бавно се доближават до празна купа за храна), отколкото десничарите или двулапите.

Междувременно е доказано, че кучетата с по-слаби предпочитания към конкретна лапа реагират по-силно на звуци от гръмотевични бури и фойерверки (от записи), отколкото животни с по-силни предпочитания.

Открити са също така доказателства за връзка между главната лапа и личността, като двустранните кучета имат по-високи резултати за черти на агресия и страх, отколкото останалите животни.

Това може да даде отражение върху дресурата – има някои доказателства, че тестването на предпочитанията на лапите може успешно да предскаже кои кучета ще станат успешни водачи.

Тези тестове може също да послужат за идентифициране на уязвими индивиди в стресови ситуации. Например, установено е, че левичарите показват по-големи признаци на стрес в спасителните приюти, отколкото животните с дясна лапа.

На този етап би било безотговорно да се разчита само на тестване на лапите, за да се прецени характера на животното. Въпреки това, той има потенциал да бъде полезен инструмент, особено ако се разглежда заедно с други тестове или се използва във връзка с други мерки за асиметрия, като махане на опашка, поведение при душене и посока на козината.

Например, кучетата обикновено махат с опашки наляво (което показва повече положителни емоции), когато видят стопаните си, но надясно (предполагайки повече отрицателни емоции), когато видят непознато доминиращо куче. По-нататъшната работа в тази област не само ще помогне да развием нашето разбиране за приятелите ни, но ще ни позволи и да се грижим за тях и да ги ценим по-добре.

 
 
Коментарите са изключени за Левичари или десничари са кучетата

Повече информация Виж всички