shareit

Серийните убийци изненадващо намаляват от 80-те години на миналия век насам

| от |

Водещата световна база данни за серийните убийци показва, че броят им постепенно намалява, от 80-те години насам, когато е бил в своя пик.

През 90-те години на миналия век учителят по съдебна психология в Радфордския университет Майкъл Аамод поставя на студентите си задачата да създадат профили на серийни убийци, включително времева линия на техните убийства, история на живота им, основната им демография и информация за техните престъпления. Първоначално папките се съхраняват в чекмедже, а години по-късно са добавени към уебсайта на класа. В крайна сметка информацията е събрана в база данни – и през годините се превръща в собствен проект за актуализиране и поддържане на най-изчерпателната колекция профили на серийни убийци в света.

Използвайки определението на ФБР за „серийни убийци“ (хора, които незаконно са убили две или повече жертви при отделни събития), изследователите от Радфордския университет и университета на Флоридския залив документират такива престъпници от цял ​​свят – и правят някои доста интересни открития.

Например, САЩ е страната с най-много регистрирани серийни убийци – 3613 от 1900 г. насам. Това е около 67% от серийните убийци в света за страна с 4,35% от световното население. Следващата най-близка е Англия със 167. А Япония (137), Южна Африка (123), Индия (121) и Канада (119) са единствените други страни, в които има над 100 серийни убийци, идентифицирани в базата данни.

От началото на данните през 1900 г. приблизително 11% от серийните убийци са били жени, като процентът на жените серийни убийци намалява през годините в сравнение с този на мъжете. Преди 30-те години на миналия век приблизително 1/3 са били жени и намаляват до около 6% от 1980 г. насам. Жените също така са по-склонни да използват отрова при убийствата си, отколкото мъжете, и да убиват за финансова изгода като основен мотив. Мъжете междувременно са по-склонни да убиват за собствено удоволствие и по-вероятно да го правят, като застрелват или удушават жертвите си. Жертвите на жени по-често са членове на семейството, отколкото при мъже, които убиват повече външни за семейството си хора.

Раздробявайки престъпленията още, базата данни съдържа някои други доста мрачни факти: например, информация дали серийният убиец е ял жертвите си (около 1,8% от мъже са го направили в сравнение с 1,3% от жените), дали е възникнала некрофилия (3,4% от мъжете и 0,4% от жените) и дали са пили кръвта на жертвите си (0,7% от мъжете и 0,4% от жените).

Едно странно нещо, което показват данните, обаче е спад в убийствата от серийни убийци в Съединените щати след абсолютния им пик през 80-те години: 404 жертви само през 1987 г. През този период е имало 150 серийни убийци, които са убили две или повече жертви и 104, които са убили три или повече жертви.

Оттогава има рязък спад със 138 серийни убийци, които са убили две или повече жертви през 90-те години, и 89, които са убили трима или повече. Напред към периода 2010-2018 г. (последната година с пълна информация в базата данни към момента на последната актуализация), когато виждаме само 43 серийни убийци, които са убили две или повече жертви, и 23, които са убили три или повече.

Hitchhiker's gesture

Изследователите свеждат този спад до няколко фактора. Част от него може да се дължи на това, че по-успешното разкриване на престъпленията от страна на правоприлагащите органи (например при застрахователни измами) означава, че серийните убийци с финансови мотиви е по-малко вероятно да останат неразкрити и затова или биват заловени, преди да отговарят на определението за сериен убиец, или се отказват от убийството за финансова изгода изцяло.

Също така има спад във възможностите пред опитните серийни убийци, както и потенциални серийни убийци, търсещи първата си жертва.

„По-строгите закони и наредби за предсрочно освобождаване връщат по-малко потенциални серийни убийци обратно на улицата“, пише екипът в доклада за 2020 г. „От 1950 г. в Съединените щати 16,8% от серийните убийци в нашата база данни са убили отново, след като са били освободени от затвора за предишно убийство. Тази цифра, комбинирана с факта, че 79% от серийните убийци в САЩ са прекарали известно време в затвора преди първото им убийство, подкрепя връзката между по-дългите присъди и намалената честота на серийните убийства.“

Възможностите също намаляват и заради по-рядкото пътуване на стоп.

„Има и по-малка наличност на високорискови мишени за серийните убийци. Това означава, че има по-малко хора, които пътуват на автостоп, предлагат превози на непознати и ходят пеш до училище“, продължава екипът.

 
 
Коментарите са изключени за Серийните убийци изненадващо намаляват от 80-те години на миналия век насам

Повече информация Виж всички