Има ли връзка между ранното ставане, трудолюбието и вярата в Бог

| от |

Какъв човек сте – който обича да става, щом слънцето се покаже – като чучулига – или сте сова, която предпочита да стои до късно? А може би сте като повечето хора, които са някъде по средата между двете. Е, ново изследване показва, че може да има връзка между ранобудността у хората, техните нива на удовлетвореност от живота и работливост и тяхната религиозност.

„Ранното лягане и ранното ставане правят човека здрав, богат и мъдър“ – гласи една стара чуждестранна поговорка. Има и още най-разнородни поговорки на най-различни езици, които популяризират и изтъкват ползите от това да бъдеш „ранобуден“. Но в Полша има и още една поговорка, която добавя допълнително измерение на божествена благословия – „този, който става рано, получава награда от Бога“.

Сега екип от изследователи от Факултета по психология на Варшавския университет подлагат на емпиричен тест мъдростта в тези твърдения, като проверяват връзката между хронотипа (дали сте сутрешен или вечерен човек), трудолюбието (съвестността), удовлетворението от живота и нивото на религиозните убеждения.

Проведени са много изследвания на хронотипа, които проучват връзките с времето на лягане или ставане и различни други физически и психологически фактори, като когнитивни способности, емоционално функциониране, емоционална интелигентност и др.

Някои от тези предишни изследвания вече са установили, че „сутрешните хора“ са по-удовлетворени от живота и са по-трудолюбиви. В същото време други изследвания показват, че религиозността също е свързана с по-висока удовлетвореност от живота и трудолюбие. Всъщност едно надлъжно проучване установи, че нивата на трудолюбие, изразени в юношеството, могат да предскажат по-висока религиозност на по-късен етап от живота.

„Имайки предвид връзката между съвестността, религиозността и благополучието“, пишат в своето изследване Джоана Горгол и колегите ѝ, „има основания да се смята, че религиозността може да служи като още един медиатор на връзката между хронотипа и удовлетворението от живота“.

За да провери това, екипът провежда два анализа на базата на проучвания сред поляци на възраст между 18 и 71 години; в едното проучване участват 500 души, а в другото – 728. Всяка група е помолена да попълни полската адаптация на Composite Morningness Questionnaire – въпросник, който определя предпочитанията в циркадните ритми на човека – както и International Personality Item Pool Big Five – въпросник за удовлетвореността им от живота и нивото им на съвестност.

Също така едната група е попитана за вярата им в Бог, а другата – за общото им ниво на религиозност.

Biological clock human

Циркаден ритъм

Резултатите потвърждават установените по-рано връзки между по-високата добросъвестност (трудолюбие) и удовлетвореността от живота, като същевременно показват, че религиозността е по-често срещана сред сутрешните хора. Резултатите предполагат, че по-високото ниво на религиозни убеждения сред чучулигите може статистически да обясни тази връзка с ранното ставане и по-високата удовлетвореност от живота, която пък от своя страна изглежда статистически повлияна от съвестността.

Така че резултатите показват, че сутрешните хора често са по-съвестни, което ги прави по-склонни да бъдат религиозни, което от своя страна може да допринесе за цялостното им удовлетворение от живота. Въпреки това екипът подчертава, че не може да потвърди каквато и да е причинно-следствена връзка между тези фактори.

Освен това, тъй като резултатите са получени на базата на самооценка, винаги съществува възможност за отклонение, особено отклонение поради социалния натиск или някакъв вид суета. Важно е да се отбележи, че при по-нататъшните изследвания ще трябва да се използва по-широк междукултурен подход, тъй като различните хора може да имат различно разбиране за времето, както и културни представи за религиозността и връзката ѝ с други психологически фактори.

Независимо от това авторите заключават, че „настоящите ни резултати показват, че връзката между това кога ставаме и удовлетвореността от живота е частично опосредствана от религиозността, която от своя страна е частично опосредствана от добросъвестността. Това означава, че по-ориентираните към утрото индивиди могат да се възползват от по-високо психологическо благополучие благодарение както на личностните си характеристики, така и на отношението към религията.“

 
 
Коментарите са изключени за Има ли връзка между ранното ставане, трудолюбието и вярата в Бог

Повече информация Виж всички