Tag Archive: съзерцание

Кратка история на Рамадан

Самата дума „рамадан“ идва от арабското рамида или ар-рамад, което…