Tag Archive: преходен период

Какво се промени в Крим?

В началото на 2015 година приключи „преходният период“ за анексирания полуостров Крим, през който той трябваше да се нагоди към руските закони и разпоредби.