Tag Archive: Нобунага Ода

Великите авантюристи: Цуненага Хасекура – един японец в двора на Фелипе III

Историята на света е изпъстрена с разкази за слава и…