shareit

Най-високият постоянен водопад на Балканския полуостров – Райското пръскало

| от |

„Централен Балкан“, заедно с „Пирин“ и „Рила“, е един от трите национални парка в родината ни. Той е характерен с изключително разнообразен релеф, в който планински върхове се редуват с долини и каньони. Скалните образувания и отвесни каменни масиви заемат около 3% от цялата му площ или над 2000 хектара. Сред най-впечатляващите от тези обекти са Скалния мост, Марковата дупка и Калчовите камъни.

Markova dupka 03

Скалният мост Маркова дупка

От територията на планината извират голям брой от българските реки като по билото на Средната Стара планина минава главният вододел на България. Някои от тези реки са Вит, Осъм, Росица, Тополица, Стряма и Тунджа като общо средногодишният обем вода на територията на парк „Централен Балкан“ е около 460 млн. куб. м.

В националния парк има и изключително разнообразна флора с близо 2350 вида и подвида растения, около 170 вида от които имат лечебни свойства (основната част от всички такива в България). Пример за подобни растения са мащерка, жълт кантарион, малина, дива ягода, очанка, лечебно великденче, лечебна иглика и миши уши. 22 от лечебните вида са вписани в Червената книга на България, а 16 са под специален режим на ползване. 55% от територията на парка е покрита от гори – малко над 1% от цялата площ на горите в България – като средната им възраст е над 110 години. Горските масиви, заедно с разнообразният релеф, са основен фактор за хабитата на множество редки животни.

Welcome in National park Central Balkan

260 от общо 2390 вида берзгръбначни животни са обявени за редки в световен мащаб, 85 могат да обитават само Балканския полуостров, около 50 се срещат единствено в България, а близо 30 вида и подвида безгръбначни се срещат единствено в Средна Стара планина и никъде другаде на планетата.

От бозайниците има 18 вида прилепи, всички от които са обявени за застрашени, 17 вида дребни и 16 вида едри бозайници. Хищниците са 12 вида, сред които вълк, чакал, лисица, мечка, белка, язовец, дива котка и златка, чиято популация през последните десетилетия значително е намаляла вследствие намесата на човека.

Pine Marten BWC

Златка

В националния парк има много туристически маршрути и пътеки с предпазни съоръжения, заслони и места за отдих. Освен за пешеходен, има възможност и за конен и велосипеден туризъм, както и за наблюдение на флора и фауна, исторически и културни забележителности и т.н.

На територията на Националния парк „Централен Балкан“ има 9 резервата с обща площ над 20 000 хектара: „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Пеещи скали“, „Соколна“, „Стара река“ и особено красивите със своите скални образувания, отвесни скални стени и вековни горски масиви – „Северен Джендем“ и „Джендема“

Dzhendema

Резерват „Джендема“, местност Башмандра

„Джендема“ е най-големият резерват в Националния парк „Централен Балкан“ и втори по площ в България – 4220,2 хектара (най-голям е Централният рилски резерват – 12393,7 хектара). Името му се превежда като „пъкъл“, „ад“ и идва от непристъпния характер на планината с много стръмни склонове, прорязани от дълбоки долини, почти отвесни скални стени и зъбери.

Преди 3 години резерват „Джендема“ става биосферен резерват по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“.

Екстремния релеф и гъста фауната се отразяват много добре на спокойствието на скалния орел, който представлява голям интерес. Заради въпросният релеф и фауна основни обитатели са едрите бозайници и хищните птици: царският и скалният орел, кафявата мечка и вълкът, благородният елен, дивата свиня, дивата котка…

Botev from Kalofer

Изглед към връх Ботев от полите на Средна гора над Калофер. Отпред е Райското пръскало

В резерват „Джендема“ се намира най-високата точка в Стара планина – връх Ботев, висок 2376 метра. На южния склон под върха пък се намира най-високият постоянен водопад на Балканския полуостров – Райското пръскало, 124 метра. 

Той е достъпен от хижа Рай наблизо (има и други водопади, но те са или труднодостъпни, или напълно недостъпни). Райското пръскало е обявен за защитен природен обект през 1965 г.

Водопад "Райското пръскало" - panoramio (1)

От него се спускат водите на Пръскалската река, която се пълни от вечните снегове под връх Ботев.

Както водопада и близката хижа – всичко в района е райско. Пръскалската река тече по тревистия склон на върха, докато не достига ръба на отвесен скален пояс, наричан Райските скали, където пада и образува водопада. Стръмните скали често стават терен за много любители на скалното катерене. Освен тях, местността е посещавана и от много туристи заради красивата си природа, но въпреки вниманието на хората, водопадът и местността са запазили чистия си и непокътнат облик.

След като се приземи в подножието на скалите, водата след това потегля към „Южния Джендем“ и накрая се влива в Бяла река.

Райското пръскало има понякога грешно е наричан Калоферско пръскало или Голям Джендемски водопад. Това всъщност са имената на друг голям водопад – 120 метра – който обаче е в Южния Джендем и е много труднодостъпен.

 
 
Коментарите са изключени за Най-високият постоянен водопад на Балканския полуостров – Райското пръскало

Повече информация Виж всички