Наистина ли привлекателните хора изглеждат по-невинни: Нови доказателствата за Ефекта на ореола

| от |

Може би си мислите, че привлекателните хора получават по-добро отношение в живота – и проучванията показват, че сте прави. Някои психолози са доказали, че това дори може да им помогне да получат по-лека присъда в затвора. Неотдавна обаче ново проучване показва, че този т. нар. „ефект на ореола“ всъщност е по-задълбочен феномен.

Ефектът на ореола е психологически термин, който описва как първоначалното добро впечатление за някого оцветява положително следващите ни възприятия за него.

Първите ни впечатления се формират бързо, когато се запознаваме с нови хора, и предопределят поведението ни спрямо тях. Когато преценим, че даден човек е привлекателен, това може да ни накара да повярваме, че той притежава и други социално положителни и желани черти, като например, че е интересен или забавен.

Проучванията показват, че в резултат на това привлекателните хора могат да получават повече помощ от непознати, по-високи заплати и повече възможности за работа.

Когнитивни предубеждения

Едно от местата, където наистина се надявате външният вид да не влияе на решенията, е съдът. Проблемът обаче е, че съдебните заседатели проявяват предразсъдъци също като другите хора.

Проучвания на реални случаи установяват, че затворници, които според хората изглеждат по-малко надеждни, може да са по-склонни да получат смъртни присъди, докато обвиняемите с по-миловидни черти по-често печелят делата си. И, както може би вече подозирате, по-привлекателните обвиняеми получават по-леки присъди.

Въпреки това може да е трудно да се установят причините за тези ефекти и често има много възможни обяснения за тях. Поради тази причина проучванията в лаборатория могат да бъдат най-добрият начин за адресиране на конкретни въпроси и колебания.

При лабораторните изследвания участниците обикновено са в ролята на съдебни заседатели. И в този случай те обикновено показват признаци, че привлекателните хора получават по-снизходителни наказания за повечето видове престъпления.

Привлекателността на обвиняемия обаче невинаги влияе върху решенията на съдебните заседатели; тя може да взаимодейства с други фактори, като например привлекателността на ищеца или това дали съдебните заседатели имат възможност да обсъждат делото помежду си.

Предишните лабораторни проучвания обаче също имат ограничения. Първо, те често се фокусират само върху един вид престъпление, така че не е ясно дали външният вид играе роля винаги или само понякога. Второ, тези проучвания представят едно-единствено изображение на предполагаемите престъпници, докато в реална обстановка съдебни заседатели обикновено виждат обвиняемите да се движат и ги гледат от различни ъгли, което може да промени впечатлението им.

И накрая, в много от проучванията въздействието на привлекателността се изследва чрез сравняване на решенията, взети въз основа само на един „силно привлекателен“ и един „слабо привлекателен“ обвиняем. В действителност красотата е спектрално качество, така че това опростено сравнение на двете крайности може да не покаже какво се случва в действителност. Освен това е малко вероятно избраните две лица да са представителни за всички такива лица.

Новите открития

В неотдавнашно проучване д-р Робин Крамър от Университета Линкълн и сътрудниците му адресират тези ограничения, като включват няколко различни версии на няколкото различни вида престъпление – грабеж, сексуално посегателство и убийство – за които се предполага, че са извършени от обвиняемия.

Освен това те представят на „съдебни заседатели“ кратки видеоклипове, а не снимки на обвиняемите. И накрая, използват 60 различни „обвиняеми“, които се различават по привлекателност. По този начин те се надяват, че изводи им могат да се приложат по-добре към процесите, които се наблюдават в реалния свят.

По време на експеримента някои от участниците оценяват привлекателността на обвиняемите. При всеки от 60-те опита те получават петсекунден видеоклип на елегантно облечен мъж, който дава показания в съда (без звук), и оценяват привлекателността му по скала от 0 (много непривлекателен) до 10 (много привлекателен).

Другите участници оценяват привидната вина на мъжете (отново с премахнат звук, за да се избегне влиянието на това, което се говори). Всеки видеоклип е придружен от описание на престъплението и участниците оценяват дали смятат, че мъжът е невинен или виновен, като използват скала от 0 (определено невинен) до 9 (определено виновен). След това оценките за привлекателност на мъжете се налагат върху резултатите им за виновно-невинност, за да се види дали ще има някаква зависимост и съвпадение.

Резултатите предоставят някои доказателства, че по-привлекателните обвиняеми са оценявани като по-малко виновни за убийство и по-виновни за сексуално посегателство, като не се наблюдава отклонение за грабеж. Но тези ефекти са малки по размер; с други думи, дори и да е налице някакво влияние на привлекателността върху привидната виновност на човек, то би било от малко значение в реалния свят.

Като се има предвид, че изследователите обикновено установяват, че по-привлекателните хора получават по-леки присъди, сега учените твърдят, че липсата на ефект от привлекателността в проучването им вероятно се дължи на подобренията. Разбира се, все още има много разлики между лабораторните условия и обстановката в съдебната зала, които не са изследвани. Например начинът, по който обвиняемите говорят в съда, може да повлияе на възприятията.

Тъй като е известно, че привлекателността отклонява преценките в редица контексти, защо тя да не влияе и на решенията в съда?

Предполага се, че сериозността на престъплението също може да надделее над всякакви предубеждения относно външния вид на обвиняемия. Макар че в ежедневието си може да се отнасяме по-благосклонно към хубавите, ефектът на ореола може да се разсее, когато сме изправени пред това да решим съдбата на човек.

При такива обстоятелства бихме се надявали доказателствата да имат най-голяма тежест в процеса на вземане на решения.

Въпреки че може да има основателна причина за ревност, когато се разглежда начинът, по който се третират привлекателните хора като цяло, желанието за справедливост може да преодолява подобни неща в съдебната зала.

 
 
Коментарите са изключени за Наистина ли привлекателните хора изглеждат по-невинни: Нови доказателствата за Ефекта на ореола

Повече информация Виж всички