shareit

Ново изследване посочва дългосрочните ефекти на марихуана върху интелигентността

| от |

Все повече възрастни хора използват канабис за развлечение и/или медицински цели, докато същевременно науката не разбира напълно какво може да бъде неговото въздействие, тъй като повечето проучвания, изследващи връзката между когнитивната функция на мозъка и канабиса, не включват възрастни хора.

Проучване през 2021 г., само с 28 възрастни на 60 и повече години, съобщава, че неупотребяващите постигат значително по-високи резултати от дългосрочни потребяващите (най-малко от 19 години) при тестове на функциите на мозъка им. Краткосрочните потребители (7 години или по-малко) имат значително по-висок резултат от дългосрочните както по отношение на изпълнителните функции, така и по отношение на скоростта на обработка на нова информация. Така изследователите заключват, че краткосрочната употреба е относително по-приемлива при възрастни, докато по-продължителната е свързана с по-лош когнитивен капацитет. Интересно, но твърде малко проучване, за да предостави надеждни данни.

Но сега едно дългосрочното проучване в Дънедин публикува важни нови открития за когнитивното въздействие на дългосрочната употреба на канабис при хората на средна възраст. Първоначалното проучване на повече от 1000 души, родени през 1972-73 г. в Дънедин, Нова Зеландия, установява намален коефициент на интелигентност на 38-годишна възраст при лица, които са започнали да използват канабис като млади тийнейджъри. Дънединците вече са навършили 45 години и са проведени повторени подробни изследвания на когнитивните способности, този път с придружаващи скенери с ЯМР на частта от мозъка, отговорна за краткосрочната памет и ученето – хипокампуса.

Това ново проучване сравнява неупотребяващите, употребяващите на средна възраст за развлечение, отказващите канабис и дългосрочните употребяващи тютюн и алкохол с дълготрайно употребяващи канабис, които са дефинирани като употребяващи канабис седмично или по-често през последната година или отговарящи на критериите за изследване за зависимост от канабис на възраст 45. От тези дългосрочно употребяващи канабис 31% са пушили преди 18-годишна възраст, 89% са употребявали редовно (4 или повече дни в седмицата) при една или повече по-ранни оценки, а 72% отговарят на критериите за зависимост от канабис при една или повече по-ранни оценки .

Употребяващите канабис за развлечение в средна възраст са определени като употребяващи канабис между 6 и 51 дни в годината на възраст 32, 38 или 45 години. Отказалите се от канабиса не са употребявали канабис на 45 години, но преди това са били диагностицирани със зависимост от канабис или са се използвали редовно (4 или повече дни на седмица).

Така изследователите обобщават следните шест констатации:

  • Дългосрочно употребяващи канабис показват спад на коефициента на интелигентност и по-ниска скорост на учене и обработка на нова информация в средата в сравнение с техния IQ в детството. Хората, които ги познават добре, ги описват като имащи проблеми с паметта и вниманието. Дългосрочно употребяващи канабис са имали среден коефициент на интелигентност като деца (средно 99,3), но под средния като възрастни (средно 93,8). Техният спад (средно 5,5 точки) в IQ спрямо детството до зряла възраст е значително по-голям от този, наблюдаван при неупотребяващите канабис през целия живот (средно 0,70).
  • Дългосрочно употребяващи показват значително по-голям спад в коефициента на интелигентност, по-лошо учене и памет и по-ниска скорост на обработка на информация в сравнение с дългосрочно употребяващите тютюн или алкохол.
  • Когнитивното функциониране сред употребяващите канабис за развлечение в средата на живота е подобно на контролната група. Това предполага, че рядката употреба в средата на живота е малко вероятно да увреди когнитивното функциониране.
  • Отказалите се от канабиса показват фини когнитивни дефицити, които могат да обяснят непоследователните констатации сред проучванията за ползите от спирането.
  • Дългосрочно употребяващи показват по-малък обем на хипокампуса в сравнение с неупотребяващите.
  • Индивидите, които са употребявали канабис по-устойчиво, имат по-малък обем на хипокампа, отколкото по-рядко употребяващите, което означава, че загубата на обем на хипокампа е зависима от дозата.

Това важно разширение на проучването Дънедин вероятно ще бъде добра новина за по-умерените потребители на канабис и не толкова радостно за по-редовните. Водещия автор на статията, Маделин Майе,, потвърждава, че констатациите сред дългосрочно употребяващите са концентрирани сред тези, които са започнали да използват като млади юноши, в съответствие с предишните й открития. С други думи, ранното начало на употребата може да бъде основният виновник за резултатите.

Macro cannabis bud

Загубата на обема на хипокампа е интересна, но значението й все още се нуждае от изясняване. Хипокампусът съдържа голям брой канабиноидни рецептори (CB1) и е доказано, че THC намалява както броя им, така и обема на самия хипокампус. Но загубата на обем е само един, доста груб метод за измерване на въздействието на канабиса. THC също причинява микроскопични промени в нервните клетки, както и въздейства върху връзката на бялото вещество между различните части на мозъка. Групата на Майер сега анализира изображения на други области на мозъка, за които е известно, че имат големи концентрации на CB1 рецептори.

Тези нови данни са само още една стрела в колчана за тези, които изучават потенциалните отрицателни странични ефекти на канабиса върху способността за учене. Най-важното е, че когнитивните промени от детството до зряла възраст, като тези, наблюдавани в кохортата от Дънедин, показват, че може да се предскаже по-рязък когнитивен спад от 70 до 82 години. Такива дефицити са сравними с когнитивните дефицити в средата на живота, установени при хора, които не употребяват канабис и по-късно развиват деменция.

Ето централният въпрос, на който само по-нататъшно проучване с течение на времето ще даде отговор: Дали употребата на канабис, в комбинация с когнитивни дефицити, които обикновено идват с напредването на възрастта, ще увеличи процента вероятност за деменция в края на живота при редовно употребяващите?

 
 
Коментарите са изключени за Ново изследване посочва дългосрочните ефекти на марихуана върху интелигентността

Повече информация Виж всички