Наистина ли упражненията са полезни за мозъка

| от |

Ползите от физическата активност за здравето са неоспорими.

Въпреки това едно скорошно проучване, основано на данни, публикувани през последните 30 години, оспорва известната поговорка Mens sana in corpore sano (здрав дух в здраво тяло) и поставя под въпрос значението на физическите упражнения за здравето на мозъка и познавателните способности.

Няколко дни след публикуването на това проучване, беше публикувано пък друго проучване от изследователи в областта на здравето и неврологията, проведено сред почти 350 000 души, което ясно потвърди благоприятното въздействие на умерената и интензивната физическа активност върху когнитивните функции, като подхранват важен научен дебат.

Кой е прав и кой греши?

Jogging Woman in Grass

Безполезни ли са физическите упражнения за когнитивните функции?

Първото проучване е публикувано на 27 март 2023 г. и представлява преразглеждане на 24 мета-анализа, в който се преразглеждат данни от 11 266 здрави хора, като се използва по-строг и детайлен подход.

Въпреки че почти всички 24 мета-анализа стигат до заключението, че физическите упражнения имат положителен ефект върху когнитивните функции, авторите твърдят, че извършените анализи не са били оптимални: например, те посочват, че рядко са били вземани предвид както изходните нива на физическа активност, така и тенденцията на научната общност да публикува само значими резултати. След като са направени тези корекции, авторите откриват резултати, които предполагат, че ползите от физическите упражнения всъщност са по-малки от преценените в предишните мета-анализи, и дори може да са незначителни.

Въз основа на тези констатации авторите твърдят, че агенциите за обществено здраве като Световната здравна организация (СЗО) не трябва повече да заявяват, че физическата активност подобрява когнитивното здраве, академичните постижения и интелектуалните функции, „поне докато не се натрупат по-надеждни научни доказателства“.

Е, на тези доказателства изглежда не им отнема дълго да се появят.

Второто проучване е генетично, включва близо 350 000 души и е публикувано 4 дни по-късно, на 31 март 2023 г. И резултатите му успяват да предоставят научни доказателства за когнитивните ползи от умерената и интензивната физическа активност.

Тези доказателства се основават на метода на менделеевата рандомизация с две извадки, който се възползва от случайните вариации в нашата ДНК, които възникват при зачеването, още преди да се родим.

Когато се сравняват двама души, 99,9 % от генетичния им материал е идентичен. ДНК може да се разглежда като дълга верига от строителни тухлички, наречени нуклеотиди, която се променя веднъж на всеки 1000 тухлички между тези двама души. Съществуват четири вида произволно подредени тухлички: тимин, аденин, гуанин и цитозин. Генетичните вариации могат да доведат до това, че например на едно място в ДНК на един човек има тухличка цитозин, а на същото място в ДНК на друг – тухличка тимин.

Първата извадка в проучването, състояща се от 91 084 души, е използвана за идентифициране на генетични вариации, свързани с разликите във физическата активност, измерена чрез сензори за движение, носени на китката.

Втората извадка в изследванеto, състояща се от 257 854 души, е използвана за проверка дали генетичните вариации, свързани с физическата активност, имат пропорционален ефект върху когнитивните функции. Тъй като това се оказва вярно, изследователите заключават, че са налице причинно-следствен ефект на физическата активност върху когнитивните функции.

Умерените физически упражнения водят до напредък

Проучването показва, че физическата активност подобрява когнитивното функциониране, но по-важното е, че ефектът от умерената физическа активност (бързо ходене, каране на колело) е 1,5 пъти по-голям от този на интензивната физическа активност (бягане, игра на баскетбол). Това откритие подчертава, че не е необходимо да се натоварваме до изтощение, за да имат усилията ни когнитивни ползи.

Когато всички видове физическа активност са разгледани заедно, резултати вече не показват ефект върху когнитивните функции. Тази констатация потвърждава важността на постигането на поне умерена интензивност, за да се извлекат ползи.

Резултатите са в съответствие с тези от едно скорошно проучване, което подчертава значението на продължителността и интензивността на физическите упражнения за освобождаването на протеин, наречен BDNF, в мозъка. Този протеин участва в създаването на нови неврони, нови връзки между тях и нови кръвоносни съдове, които да ги захранват.

Следователно този протеин е един от физиологичните механизми, които обясняват благоприятното въздействие на физическата активност върху мозъка. Самото съществуване на този обяснителен механизъм допълнително подсилва резултатите в подкрепа на благоприятното въздействие на физическите упражнения върху функционирането на мозъка.

Никога не е твърде късно

Няколко разлики могат да обяснят разминаването в резултатите между прегледа на мета-анализите и генетично базираното проучване.

Първо, прегледът разглежда само здрави хора, което не е случаят в проучването. Второ, проучването прави разграничение между лека, умерена и интензивна физическа активност, докато в прегледа това разграничение не се прави. И накрая, генетичният подход оценява дългосрочните ефекти, през целия живот, докато прегледът се основава на интервенции с продължителност между един месец и две години.

Тъй като тук разглеждаме времевите аспекти на физическата активност, важно е да помним, че никога не е късно да започнем да спортуваме. Всъщност проучване от 2019 г. показва, че започването на активна дейност в края на живота има същите общи положителни ефекти върху здравето, както и активността през целия живот.

Заключение: Прибързаните решения никога не са добри

Физическата активност все още може да се счита за полезна за здравето на мозъка и познавателните способности. Освен това в настоящия социално-политически климат на недоверие към науката не бива да правим прибързани заключения въз основа на един-единствен анализ, който противоречи на дългогодишни изследвания, но се основава на същите данни.

Както често се случва в науката, по-разумно е да не се вземат прибързани решения, а да се изчакат допълнителни изследвания, преди да се предложат промени в насоките за физическа активност. Само натрупването на съвпадащи доказателства от различни изследователски екипи трябва да бъде предпоставка за промяна на посланията за обществено здраве. Както се вижда от тази статия, не сме близо до този момент, а ползите от физическата активност за физическото и психическото здраве, остават неоспорими.

 
 
Коментарите са изключени за Наистина ли упражненията са полезни за мозъка