Българките се омъжват и раждат все по-късно

| от chronicle.bg |

Националният статистически институт отбелязва 8 март с интересна статистика за позицията на жената в българското общество.

Изследването показва в графичен вид всички най-общи характеристики на съвременната българка – от най-често срещаните имена, през пол, възраст, височина и тегло, до образователен ценз и др.

Най-често срещаното женско име през 2016 г. продължава да е Мария, като отстъпва на Виктория само при новородените деца.

Жените остават по-голям брой от общото население на България – 3 676 607 (51,4%) при 3 477 177 мъже (48.6%).

нси жени

Дамите имат по-дълга продължителност на живота – средно 78 години, за разлика от коефициента при мъжете, който е на ниво от 71,1 години. Средната продължителност на живота на българките обаче е по-ниска от тази на жените в останалите държави от ЕС (83.6 години).

Сравнение с данните от 1995 г. показва, че българките започват да раждат и да се омъжват по-късно. Средната възраст на жените при сключване на първи брак е 27.8 години (към 2015 г.) в сравнение с 24.1 години преди едно десетилетие.

нси жени

Първото дете обикновено идва при майки на средна възраст от 26.9 г. (за разлика от 22.2 години през 1995 г.).

Статистиката на извънбрачните раждания показва, че делът на бебетата, родени преди брака, е 58,7% през 2015 г. За сравнение – той е бил едва 25,4% преди десетилетие.

нси жени

Все повече млади българки завършват висше образование – 39,9% от жените имат университетска диплома (за разлика от 20,7% през 1995 г.).

Средната брутна годишна заплата на българската жена през 2015 г. възлиза на 9 286 лева – по-ниска в сравнение с тази при мъжете (11 784 лв.).

Най-голяма разлика в заплащанет на мъжете и жените специалисти идва в сектора на създаване и разпространение на информационни и творчески продукти и далекосъобщения, както и при финансовите и застрахователни дейности.

Жените взимат по-високи заплати в административните и спомагателни дейности и – изненадващо – в строителството.

Средният ръст на българските жени се изчислява на 163 см, а средното тегло – на 67 кг (данни от 2014 г.).

нси жени

49,6% от българските жени са с нормално тегло по признака „индекс на телесна маса“. В сравнение с 2008 г. обаче се наблюдава увеличение на процента на жени с форми на затлъстяване (от 11,3% през 2008 до 14.2% през 2014 г.).

73,2% от жените не пушат, а 44,9% казват, че не са употребявали алкохол през последните 12 месеца (по данни от 2014 г.).

нси жени

Водещите причини за смъртност при жените са болестит на органите на кръвообращението (инсулт, хипертония, исхемична болест на сърцето), злокачествени тумори (на млечната жлеза и на женските полови органи), и болести на дихателната система.

 
 
Коментарите са изключени за Българките се омъжват и раждат все по-късно