Tag Archive: Долина на кралете

Сътън Ху: Британската „Долина на кралете“

Някъде преди около 1400 години, на източноанглийското крайбрежие до Сътън Ху…