Правителството на САЩ планира да избие 500 000 сови

| от |

Агенцията за риболова и дива природа на САЩ е направила проектопредложение за избиването на близо половин милион бухали за срок от три десетилетия. Този план обаче беше посрещнат с бурни реакции от групите за защита на животните.

Обикновено северноамериканската улулица обитава източното крайбрежие на Северна Америка, но през последните около 100 години е разширила ареала си до западното крайбрежие на континента. Според агенцията видът е инвазивен и представлява заплаха за два вида, които живеят на изток – северната петниста улулица, която е включена в списъка на застрашените видове по Закона за застрашените видове, и калифорнийската петниста улулица, която в момента упорито намалява като бройка.

Видът е адаптивен по отношение на храната и местообитанията си, което може да представлява заплаха за другите два вида, въпреки че обезлесяването също е проблем за тях.

„Поради по-големия си размер, приспособимостта си към голямо разнообразие от горски местообитания и храни, този вид често се среща в по-гъсти популации, като в резултат изталсква петнистите сови от предпочитаните от тях места“, се казва в проекта на декларацията за намеса, публикуван от агенцията през ноември 2023 г.

В него се очертава план за „използване на огнестрелни оръжия за смъртно отстраняване“ на над 470 000 ушати сови в продължение на 30 години, за да се справи с проблема, като също така проучва защо някои алтернативни планове не биха били осъществими. Съгласно избрания план всяка година ще бъдат премахвани около 90% от популацията на усойницата в определените зони.

„Целта на това действие е да се намали популацията ѝ, за да се подобрят шансовете за оцеляване и възстановяването на северната петниста улулица и да се предотврати намаляването на калифорнийската петниста улулица от конкуренцията ѝ“, се добавя в изявлението.

Петниста улулица

Не е изненадващо, че предложеният план не се е харесал на групите за защита на животните. 75 от тях са подписали писмо, публикувано в понеделник, до министъра на вътрешните работи Дебора Хааланд, в което настояват „безразсъдният“ план да бъде преустановен.

„Този план ще доведе до сериозни смущения за дивата природа от горския под до короните на дърветата“, се казва в писмото, „ще доведе до неизброимо количество убийства по погрешка на други местни видове сови (включително на петнисти улулици), ще наруши гнездовото поведение на животните, ще отрови дивата природа от разпръснатото олово и ще предизвика бързо разпръскване и хаос сред много други видове, които обитават тези горски екосистеми.“

Въпреки че тази критика звучи доста силна, не всички защитници на животните са съгласни с писмото. Том Уилър, изпълнителен директор на Информационния център за защита на околната среда, казва, че направените изводи са „откъснати от това, което всъщност се предлага“.

Протоколът за премахване на совите изисква например използването на неоловни боеприпаси, за да се гарантира, че няма да се получи споменатото отравяне, като същевременно има и описан протокол за това как да се избегне убиването на грешния вид, който включва използването на обучени и тествани лица.

„Имаме функционален избор, който е: изчезването на единия вид, или и двата вида да продължат да съществуват в ландшафта“, твърди Уилър.

 
 
Коментарите са изключени за Правителството на САЩ планира да избие 500 000 сови

Повече информация Виж всички