До 2100 г. подпочвените води може да се окажат твърде горещи за пиене

| от |

Според ново проучване до 2100 г. повече от 75 милиона души ще живеят на места, където подпочвените води ще са твърде горещи за пиене. Прогнозите са, че до края на века температурата им ще се повиши с до 3,5°C, което означава, че ще надхвърли най-високия праг, определен за питейна вода от която и да е държава.

Подпочвените води са от решаващо значение за живота на Земята, но все още се знае сравнително малко за това как те реагират на климатичните промени в пространството и времето. Това, което знаем, е, че с нагорещяването на климата тя ще абсорбирайки повече топлина.

За да разберат по-точно ситуацията, изследователи от Технологичния институт в Карлсруе (ТИК) са моделирали прогнозни промени в глобалните температури на подпочвените води до 2100 г. На тази основа те изтъкват два климатични сценария – SSP 2-4.5 и SSP 5-8.5, които отразяват различни социално-икономическо пътища на развитие при различни бъдещи концентрации на парникови газове. Те установяват, че температурата на подпочвените води ще се повиши с 2,1 °C или 3,5 °C в зависимост от сценария.

Някои части на света ще усетят този скок по-силно, обяснява в изявление авторът на изследването д-р Сузане Бенц от Института по фотограметрия** и дистанционно наблюдение към TIK: „Най-високи темпове на затопляне на подпочвените води в света могат да се очакват на места, където те са плитки и/или има силно атмосферно затопляне.“

Това означава, че за милиони хора по света подпочвените води ще станат негодни за пиене.

„Вече има около 30 милиона души, които живеят в региони, където подпочвените води са по-топли от предвиденото в най-строгите насоки за питейна вода“, казва Бенц. „Това означава, че може да не е безопасно да се пие вода там без да се пречисти. Може да се наложи първо да се превари, например. Питейната вода също така се загрява и във водопроводните тръби от топлината на земята. В зависимост от сценария до 2100 г. може да бъдат засегнати до няколкостотин милиона души.“

Всъщност изследването показва, че през следващите 76 години биха могли да бъдат засегнати между 77 и 188 милиона според SSP 2-4,5 и между 59 и 588 милиона души според SSP 5-8,5.

В случай че се чудите какво му е лошото на малко топла вода, нека обясним. Температурата на подпочвените води влияе върху биогеохимичните процеси в нея, които на свой ред оказват влияние върху качеството на водата. Например „при определени условия повишаването на температурата може да доведе до увеличаване на концентрацията на вредни вещества като арсен или манган. Тези по-високи концентрации могат да имат отрицателно въздействие върху човешкото здраве, особено когато подпочвените води се използват за пиене“, обяснява Бенц.

Също така развитието на патогенни микроорганизми като Legionella spp. може да се улесни и така да се повлияе на екосистемите, биоразнообразието и циклите на въглерода и хранителните вещества. Като цяло, това не са добри новини за нас или за другите организми.

„Нашите резултати показват колко е важно да се предприемат действия за защита на подпочвените води и да се намерят трайни решения за противодействие на отрицателното въздействие на изменението на климата върху тях“, заключава Бенц.

___________

** Фотограметрията (от гръцки: фотос – светлина; грама – чертеж; метрео – измерване) е научна дисциплина, занимаваща се с определяне формата, размерите, положението и други количествени и качествени характеристики на различни обекти от земната повърхност по тяхна фотоснимка. (Wikipedia)

 
 
Коментарите са изключени за До 2100 г. подпочвените води може да се окажат твърде горещи за пиене

Повече информация Виж всички