Печатна грешка в съобщенията за местните данъци

| от |
В изпратените известия за местните данъци и такси е допусната грешка в отпечатването на общата сума на задължението с отстъпка,съобщи Столична община.
Размерът на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци е коректно изчислен и отпечатан във всички редове на съобщението.Печатната грешка е в последния ред на втора колона, където е изписан общо дължимият размер на задълженията с отстъпка. Отпечатан е два пъти общият размер на задълженията без отстъпка.

Размерът на данъка върху недвижимите имоти с отстъпка от 5% е коректно изчислен и отразен в съобщенията.

При всички типове заплащане се взимат предвид двете суми по отделно, а не общата, уточняват от общината.

1

Веднага след установяване на печатната грешка е извършена вътрешна проверка, която установи, че грешката е направена в печатницата.

Столична община няма да заплати извършената дейност на изпълнителя на печатните съобщения.

 
 
Коментарите са изключени за Печатна грешка в съобщенията за местните данъци