Ново звено за борба с тероризма активно до месеци

| от |

В следващите няколко месеца трябва да приключи проектът за изграждането на PNR звено в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). До месец се очаква да се възстановят директните полети до САЩ и затова ще е полезно да стартира това звено, стана ясно от думите на вътрешния министър Румяна Бъчварова пред ресорната парламентарна комисия.

Проектът „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България“ стартира през 2013 година. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Специфична програма „Превенция и борба с престъпността“ (ISEC) на Европейската комисия. Бенефициент по проекта е ДАНС, а партньор и събенефициент е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Основната цел на проекта е изграждане на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в България, което ще функционира на база 24/7. Проектът е с обща продължителност 24 месеца, като общият му бюджет възлиза на приблизителната сума от 2 600 000 евро.

PNR звената са една от важните мерки в борбата с международния тероризъм. Като държава член на ЕС трябва да хармонизираме разпоредбите на общността относно задълженията на въздушните превозвачи, извършващи полети между трета държава и държава-членка на ЕС, да предават PNR данни на компетентните органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, както и на тежки престъпления.

Резервационните данни (PNR данни) представляват предоставена от пътниците информация, която се събира и съхранява в системите на въздушните превозвачи. PNR данните включват датата на пътуване, маршрут, информация за билета, информация за връзка, туристически агент, средство за плащане, номер на мястото, информация за багажа и други. Тези данни се събират понастоящем от въздушните превозвачи с търговска цел.

Първоначално, държавите-членки следва да гарантират запазването на PNR данните в база данни към звеното за срок от 30 дни след тяхното предаване. След изтичане на този срок звеното следва да запази данните за още 5 години, но като се осигурява анонимност и данните са достъпни само за ограничен брой служители. Прикриват се следните данни: име, адрес, обща информация за пътника.

След изтичане на периода от 5 години, PNR данните се заличават, освен ако се използват при конкретни разследвания. В предложението се предвижда задължение държавите-членки да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за въздушните превозвачи, както и в случай на нарушаване на разпоредбите, транспониращи директивата. При обработката на PNR данните е необходимо да се спазват разпоредбите за защита на личните данни. / NewsBG

 
 
Коментарите са изключени за Ново звено за борба с тероризма активно до месеци