Не рози, а равноправие!

| от |

Дискусия в Twitter, посветена на Международния ден на жената #IWD2015bg

Заедно с Twitter профила на Представителството на ЕК в България продължаваме с начинанието да ви представяме различни теми, свързани с ЕС, през почивните дни. Едва ли някой ще се изненада, че 7 и 8 март ще посветим на Международния ден на жената #IWD2015, като ще разгледаме данните от последния Евростат за разликите в заплащанията между половете в ЕС през 2013 г.

А те не са никак окуражаващи. Мъжете и жените продължават да бъдат разделяни по професия, работно време, степен на старшинство, промишлен сектор, работодател и някои форми на договори

Разлики в заплащането

Средно жените в ЕС получават 16.4% по-ниски заплати за същите позиции от мъжете, като цифрите за различните страни членки се различават съществено – от 5% за Словения до 20% за Австрия, Германия, Чехия и Естония. Жените в България получават средно 13.5% по-ниски заплати от мъжете за 2013 г., но въпреки че по този показател страната ни е на средна позиция, данните не са повод за радост – през 2008 г. разликата в заплащането в България е била 12.3%, т. е. страната ни е сред малкото в ЕС (заедно с Румъния, Португалия, Унгария, Латвия, Естония, Испания и Ирландия), в които разликата в заплащането се е увеличила за последните 5 години.

Работно време

Как да тълкуваме данните за заетостта при жените в светлината на стратегията Европа2020 за по-развит пазар на труда в ЕС, която планира 70% от гражданите на възраст 20-65 години да имат постоянна работа до 2020 г.? На ниво ЕС заетостта при жените е 62.6% през 2013 г., като повече от половината (31.8%) са наети на непълен работен ден. За сравнение равнището на заетост при мъжете в ЕС 74.2%, като едва 8.1% работят на непълен работен ден. Страните, в които заетостта сред жените е най-голяма (над 70%), са и тези, в които най-голям брой жени работят на непълен работен ден (30%) – Швеция, Германия, Дания, Холандия и Австрия. Изключение правят Финландия и Естония, при които високият ръст на заетостта при жените се комбинира с висок процент трудещи се на пълен работен ден.

Жени на ръководни позиции

Една трета от ръководните позиции на ниво ЕС са заети от жени (33%) през 2013 г. За сравнение, повечето позиции в администрацията и продажбите са заети от жени – съответно 64% и 67%. Добрата новина е, че България е над средното ниво в ЕС по дял на жените на ръководни позиции през 2013 г. – 37%. Лошата – съществуват големи различия между страните членки що се отнася до заемането на ръководни постове – от 16% в Люксембург и 19% в Кипър до 44% в Латвия, 41% в Унгария и 38% в Полша. Проблемът с баланса на половете на ръководните позиции обаче съществува и в самата Европейска комисия, както показа в статия вицепрезидентът на ЕК Кристалина Георгиева Жените реално превъзхождат мъжете по брой като цяло в Европейската комисия, с 54,5% срещу 45,5%. Въпреки това едва 30% от мениджърите в ЕК в момента са жени. Целта на новата ЕК е техният дял да бъде 40% до края на мандата през 2019 г. За равнопоставеност между половете в комисията Юнкер отговаря комисар Вера Йоурова.

Какво прави ЕС?

По данни на Евробарометър 76% от гражданите на ЕС смятат, че справянето с неравнопоставеността между мъжете и жените трябва да бъде приоритет на ЕС.

Равенството между половете е заложено като основен приоритет на ЕС в договорите от Рим и Амстердам. ЕС публикува специфични препоръки за всяка страна членка, в които се указва нуждата от подкрепяне на заетостта при жените и повече инвестиции в образованието в ранна училищна възраст. Освен указателната стратегия Европа2020, ЕС подкрепя страните членки в усилията им в посока равнопоставеност на половете, като финансира проекти с Европейския социален фонд, които променят пазара на труда и подпомагат финансовата независимост на жените:

  • Подкрепа на жените предприемачи и за участието на жените в науките и технологиите
  • Проекти за справяне с половите стереотипи, касаещи избора на професия при жените, и подпомагане на ученето през целия живот
  • Подкрепа за поддържане на баланса между кариерата и семейството
  • Насърчаване навлизането на пазара на труда на жени имигранти.

Дялът на работещите жени се е повишил от 55% през 1997 г. до 63% днес.

Включете се с мнение!

Как различията между половете на пазара на труда ви засягат лично? Трябва ли да има повече жени на ръководни позиции? Били ли сте дискриминирани при кандидатстване за работа заради пола си? Нормално ли е обява за работа в България да гласи „Търсим продавачки“?

Пишете ни вашите мнения с хаштаг #IWD2015bg и следете @ECinBulgaria за повече по темата!

 
 
Коментарите са изключени за Не рози, а равноправие!