Google отбелязва 182 години от рождението на Менделеев

| от chronicle.bg |

Google отбелязва 182 години от рождението на руския учен Дмитрий Менделеев. Той е химик, физик, икономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог и въздухоплавател.

Най-голямото му откритие е периодичният закон за химичните елементи (1869 г.). На основата на този закон той обобщава основните принципи на неорганичната химия, като създава Периодична система на елементите и пръв в историята на химията предсказва съществуването и свойствата на все още неоткритите дотогава елементи – скандий („екабор“), германий („екасилиций“) и галий („екаалуминий“).

Създава също и химичната теория на водните разтвори, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химично взаимодействие. През 1860 г. открива абсолютната температура на кипенето. Установил общото уравнение за състоянието на газовете и коригирал уравнението на Бойл-Мариот при прилагането му към реалните газове. Допринася за развитието на метрологията и усъвършенстване на метрологичните уреди, конструкцията на точни везни и теорията на тегленето.

Менделеев е автор на фундаментални изследвания по химия, физика, метрология, въздухоплаване, метеорология, селско стопанство, икономика и други. Той е един от основателите на съвременната агрохимия – пропагандира и химизацията в селското стопанство. От 1860 г. до края на живота си се занимава с нефтената промишленост в Кавказ и други нефтени райони в Русия.

В чест на големия принос на Менделеев в областта на химията и физиката в Русия се учредява награда на негово име.

В негова памет се провеждат и конгреси по чиста и приложна химия от Руската академия на науките. На негово име е кръстен химичният елемент менделеевий с атомен номер 101, чиито свойства все още не са добре изучени.

На 30 декември Международният съюз за чиста и приложна химия (IUPAC) обяви, че руско-американска колаборация от учени е придобила достатъчно доказателства, с които да потвърди откриването на още четири химични елемента от Менделеевата таблица – елементи с номера 115, 117 и 118. Заслугите за откриването на елемента под номер 113 съюзът присъди на учените в RIKEN, Япония.

 
 
Коментарите са изключени за Google отбелязва 182 години от рождението на Менделеев

Повече информация Виж всички