Еврокомисията одобри Енергийния съюз

| от |

Еврокомисията утвърди стратегията за създаването на Енергиен съюз, съобщи еврокомисарят Марош Шефчович.

Документът определя какво Еврокомисията смята да направи в близките пет години в енергийния сектор, каза той.

„Днес стартираме най-амбициозния европейски енергиен проект, откакто беше създадена Европейската общност за въглища и стомана. Проект, който ще обедини нашите 28 европейски енергийни пазари в Енергиен съюз, ще направи Европа по-малко енергийно зависима и ще даде на инвеститорите предвидимостта, от която те толкова се нуждаят, за да създават работни места и растеж. Днес полагаме началото на фундаментален преход към нисковъглеродна и щадяща климата икономика, към Енергиен съюз, който поставя на първо място интересите на гражданите, като им предлага по-достъпно по цена, сигурно и устойчиво енергоснабдяване. Заедно с всички други комисари, които работиха в тясно сътрудничество като екип по проекта, и с подкрепата на цялата Комисия, сега аз съм твърдо решен да действам за осъществяването на Енергийния съюз“, каза още Марош Шефчович.

„Цените на енергията е онзи критерий, въз основа на който европейският бизнес и частните потребители ще съдят за ефективността на Енергосъюза. За намаляване на цените смятаме да засилим натиска върху производителите на енергия чрез създаване на пълноценен конкурентен енергиен пазар“, изтъкна още еврокомисарят.

По думите му страните-членки се задължават да съгласуват с Еврокомисията бъдещите споразумения с други държави за закупуване на газ и на други енергоресурси.

На свой ред председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер заяви, че „твърде дълго време енергията беше изключена от основните свободи на нашия Съюз. Сегашните събития ясно показват какво е заложено на карта, тъй като много европейци се опасяват, че може да не разполагат с нужната им енергия за отопление на жилищата си. Важно е Европа да действа единно, в дългосрочна перспектива. Искам енергията, която е в основата на нашата икономика, да бъде устойчива, надеждна и сигурна, както и във все по-голяма степен от възобновяеми източници и неизчерпваща природните ресурси“, подчерта Юнкер.

„Нека се захващаме за работа,допълни комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Каньете. Днес зададохме курса към свързан, интегриран и сигурен енергиен пазар в Европа. Сега нека действаме това да стане реалност. Нашият път към действителната енергийна сигурност и опазването на климата започва тук, у дома. Ето защо аз ще се съсредоточа върху изграждането на нашия общ енергиен пазар, спестяването на повече енергия, разширеното използване на възобновяемите енергийни източници и диверсифицирането на нашите енергийни доставки. След десетилетия забавяне ние няма да пропуснем още една възможност за изграждането на енергиен съюз. Комисията „Юнкер“ решава правилно големите проблеми“, изтъкна Каньете.

Енергийният съюз означава по-конкретно клауза за солидарност – да се намали зависимостта ни от единични доставчици и да можем напълно да разчитаме на съседите, особено когато се сблъскваме с прекъсвания на енергийните доставки.

Означава също повишена прозрачност, когато държави от Европейския съюз сключват споразумения за закупуване на електроенергия или газ от страни извън Съюза.

За енергийни потоци, за които като че ли е в сила пета основна свобода, съюзът гарантира свободно движение на енергията през границите — със стриктно прилагане на действащите правила — например за разделяне на енергийния сектор и независимост на регулаторните органи, като при необходимост се предприемат правни действия.

Предвижда се преустройство на пазарите на електроенергия, за да бъдат те взаимосвързани в по-голяма степен, с по-голям дял на енергията от възобновяеми източници и по-бързо реагиращи. Задълбочено преразглеждане на държавната намеса във вътрешния пазар и постепенно премахване на субсидиите, вредни за околната среда.

Енергийната ефективност да бъде на първо място коренно преосмисляне на енергийната ефективност и нейното третиране като самостоятелен източник на енергия, така че тя да може да се конкурира при равни условия с производствените мощности;

Енергийният съюз означава още, преход към общество с ниски въглеродни емисии, което е изградено така, че да е дълготрайно.

Гарантира се, че местното производство на електроенергия, включително от възобновяеми източници, може лесно и ефективно да се поема от електроенергийната мрежа; да спомага за водещата позиция на ЕС в технологично отношение чрез разработване на следващото поколение технологии за енергия от възобновяеми източници и превръщане на Съюза в лидер в областта на електрическата мобилност, като в същото време европейските дружества разширяват износа си и се конкурират успешно на световния пазар. /БГНЕС

 
 
Коментарите са изключени за Еврокомисията одобри Енергийния съюз