ЕК възобновява плащанията по ОП „Регионално развитие“

| от |

Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по Оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007—2013 г. вече могат да се възобновят.

Преди това те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира ефективността на системите за контрол. Официалното писмо е изпратено до българските власти.

Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Получените през февруари искания за плащания за над 92 милиона евро трябва да бъдат изплатени през март.

Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Възобновяването на плащанията е знак за добре свършената работа на българските власти. Сега те трябва да наваксат пропуснатото време и да използват пълноценно максимална част от оставащите средства по тази програма.“

Комисар Корина Крецу, която отговаря за регионалната политика, заяви: „Това е чудесна новина. Приветствам усилията на българските власти за укрепването на системата за управление и контрол на програмата. Положителните стъпки, които България е предприела в тази посока, позволяват на Комисията да възобнови плащанията, а това е от пряка полза за българския народ и националната икономика.“

Плащанията по българската оперативна програма „Регионално развитие“ бяха прекъснати на 3 юни 2014 г. след одит на Комисията през април 2014 г., при който бяха установени пропуски в проверката на исканията от националната система за управление и контрол на средствата от ЕС.

Прекъсването беше по отношение на две приоритетни оси — приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“. Комисията трябваше да гарантира, че не са направени никакви плащания въз основа на искания, при които са налице некоригирани от държавата-членка нередности.

Комисията стигна до заключението, че всички коригиращи мерки вече са приложени и условията за отмяна на преустановяването са изпълнени. /БГНЕС

 
 
Коментарите са изключени за ЕК възобновява плащанията по ОП „Регионално развитие“