Tag Archive: противоправно поведение

Липсва обща философия за работа с деца, в конфликт със закона

Правата на детето продължават да се потъпкват в мрежата на…