Tag Archive: почетен консул

Играта на сенчести почетни консули – как се прокарва Кремълско влияние на Балканите (и не само)

Международният консорциум на разследващите журналисти разказва една много интересна история…