Tag Archive: Хитлеристка Германия

Спорът за 9 май или как политиката измести историята

Трудният избор на бившите соцстрани дали да участват в тържествата за 9 май в Москва изхожда от актуалната вътрешнополитическа ситуация в тях.