shareit

Европейската комисия започна консултации за създаване на единен пазар на капитали в ЕС

| от |

Европейската комисия започна работа по своята амбициозна програма за борба с избягването на данъчно облагане и агресивното данъчно планиране. Това съобщиха от Представителството на ЕК в България. Колегиумът на членовете на Комисията проведе първи ориентационен дебат по възможните ключови действия за осигуряване на по-справедлив и прозрачен подход към данъчното облагане в ЕС.

Председателят Жан-Клод Юнкер издигна борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане като главен политически приоритет на настоящата Комисия; днешното обсъждане, от своя страна, бе съсредоточено върху най-неотложните мерки, които трябва да се предприемат в тази област. Постигнато бе съгласие по основната цел: дружествата да бъдат облагани на мястото, където извършват генерираща печалба стопанска дейност, както и да не могат да избегнат плащането на дължимите от тях данъци чрез агресивно данъчно планиране. В това отношение огромното мнозинство от колегиума смята, че трябва да бъде поставен особен акцент върху подобряването на прозрачността на данъчното облагане при корпоративното облагане.

За тази цел колегиумът на членовете на Комисията се договори да представи през март пакет с мерки за прозрачност в данъчното облагане. „Една благоденстваща Европа се нуждае от справедливи, прозрачни и предвидими данъчни системи, за да може бизнесът да инвестира и да бъде възстановено доверието у потребителите. Част от усилията ни за изграждането на по-интегриран и справедлив вътрешен пазар са насочени към създаването на по-прозрачна данъчна система и по-лоялна данъчна конкуренция в ЕС и в световен мащаб. Недопустимо е данъчните органи да трябва да разчитат на изтекла информация, преди да могат да приложат данъчните разпоредби“, заяви заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Неправомерните данъчни практики и вредните данъчни режими се множат на скрито; прозрачността и сътрудничеството са естествените им врагове. Време е за нова ера на откритост между данъчните администрации и на солидарност между правителствата, за да се осигури справедливо данъчно облагане за всички. Комисията подкрепя безрезервно постигането на най-високо равнище на прозрачност на данъчното облагане в Европа“.

Комисията изпълнява с бързи темпове ангажиментите, поети в работната програма през декември миналата година: идния месец тя ще предложи законодателни актове за разширяване обхвата на автоматичния обмен на информация във връзка с данъчните решения. При действащите разпоредби на ЕС държавите членки споделят много малко информация за решенията относно режимите си за корпоративно данъчно облагане, които често са много сложни. Това затруднява данъчните органи да преценят къде дадено дружество действително извършва стопанска дейност и въз основа на тази информация да приложат справедливо данъчните разпоредби. В резултат на това много транснационални дружества се стремят да прехвърлят печалбата си и да сведат до минимум дължимия данък, което лишава държавите от ЕС от ценни данъчни приходи и подкопава справедливото данъчно облагане.

Предложението, което ще бъде представено през март, ще бъде придружено от по-широк набор от мерки за повишаване на прозрачността на данъчното облагане; от своя страна, в днешния ориентационен дебат бяха разгледани различни законодателни и незаконодателни варианти.

Пакетът с мерки за прозрачност в данъчното облагане, предвиден за следващия месец, е само началото; работата в тази област ще продължи през 2015 г. Идното лято Комисията ще представи втори пакет от мерки за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане, в които ще бъдат отразени и текущите инициативи в рамките на Г-20 и ОИСР за борба с избягването на данъчно облагане. / Агенция Фокус

 
 
Коментарите са изключени за Европейската комисия започна консултации за създаване на единен пазар на капитали в ЕС