shareit

ЕК ще съди България за мръсен въздух

| от chronicle.bg |

Европейската комисия ще заведе дело срещу България в Съда на Европейския съюз заради лошото качество на въздуха в редица градове.

Според ЕК страната не е предприела необходимите мерки за намаляване нивата на фини прахови частици. Според Брюксел те са опасни за здравето на гражданите и могат да доведат до астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт.

Говорителят на Еврокомисията Енрико Бривио посочи, че България все още може да се размине със съдебната глоба, ако своевременно предприеме мерки. Страната няколко пъти се опитва да получи отсрочка за покриване на изискванията, съобщава БНР. Ако се стигне до присъда, съдът в Люксембург определя размера на санкцията на ден според мащабите на щетите.

От 2011 г. насам в повечето пунктове за мониторинг в страната са регистрирани известни намаления на емисиите на фините прахови частици, но данните показват трайно превишаване на годишните и/или дневните пределно допустими стойности във всички шест зони с изключение на Варна, където годишните пределно допустими стойности са превишени веднъж през 2009 година. Обявеното днес решение бе предшествано от мотивирано становище, изпратено през юли 2014 г.

Въпреки задължението на държавите от ЕС да гарантират добро качество на въздуха за населението вече в продължение на няколко години на много места има проблеми в това отношение.

В момента текат 16 процедури за нарушение във връзка със замърсения въздух — срещу Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция. Белгия и България са първите държави, срещу които ще бъде заведено дело по този въпрос.

Освен срещу България, дело ще бъде заведено и срещу Белгия.

През последните години се наблюдава известно подобрение в резултатите на Белгия по отношение на качеството на въздуха, като само 3 зони и агломерации (Брюксел, пристанищната зона на Гент и пристанищната зона на Руселаре) трайно не успяват да постигнат целите. Решението за предявяване на иск пред Съда на ЕС бе предшествано от мотивирано становище, изпратено през февруари 2014 г. в рамките на процедура, започнала през 2008 г. Въпреки че бяха приети мерки за всички зони за следене на качеството на въздуха, във връзка с които Комисията предприе действия, до момента те не са достатъчни за разрешаване на проблема и тъй като крайният срок за привеждане в съответствие изтече отдавна, Комисията завежда дело в Съда на ЕС.

 
 
Коментарите са изключени за ЕК ще съди България за мръсен въздух

Повече информация Виж всички