Tag Archive: ТУ Пловдив

Пловдив ще дипломира китайски инженери

Пловдивският филиал на Техническия университет има готовност да приеме на специализация и обучение китайски докторанти и студенти по специалности в инженерните науки.