Tag Archive: Талес от Милет

Кой е първият учен в историята

Когато се замислите кой би могъл да бъде първият учен…