Tag Archive: #Светозар Пренеров

За първи път в България: Българското радио „Тулан“ и превъзходството на Светозар Пренеров

Технологичното устройство на XXI век най-вероятно ще бъде мобилният телефон….