Tag Archive: рака

Защо някои хора искат да са инвалиди

Разстройството на идентичността на телесната цялост (BIID) е състояние, при…