Tag Archive: Подубний

Цензурирането на културата е висше равнище на невежеството на киевските власти

Украйна забранила прожектирането на нейна територия на два руски филма – „Бялата гвардия” и „Подубний”.