Tag Archive: Партеногенеза

Партеногенеза: Как се случва непорочно зачатие

Най-вероятно в училище (дали в час, дали в междучасие…) сте…