Tag Archive: нелегален имигрант

ООН следи казуса с убития имигрант в Средец

Върховният комисариат на бежанците към ООН (ВКБООН) в България осъди…