Tag Archive: медиен фестивал

Българска туристическа реклама спечели световна награда

Въпреки хроничните проблеми с туристическата реклама, България отбеляза и успех…