Tag Archive: хранене в самолет

Извинете, къде ви е цивилизацията?

“Подобен на маловръстно дете, нововъзрождающий са народ има слабостта да…