Tag Archive: Браила

История и създаване на Българското знаме

Според Чл. 166 от конституцията на Република България: Знамето на…